top of page

Breezo & Corona COVID19

(Nederlandstalige versie hieronder)


With the outbreak of the Corona COVID19 virus worldwide, Breezo is receiving many questions about the effectiveness of its probiotic air treatment products.First of all, not a single product in the world can prevent direct transmission of this (or any) virus through aerosols (tiny particles when sneezing or coughing) from person to person. So, we need to focus on the indirect transfer through hands, surfaces or objects.


Breezo products contain probiotics for improved hygiene and protection. Upon application, the probiotics will stay on the surface (hard surface, textile, skin...) in order to provide two main benefits:


Deep cleaning: The probiotics produce enzymes that digest organic pollution (e.g. biofilm) in order to make the surface microscopically clean. The probiotics remain active for several days, continuously. Such a clean surface will also improve the efficacy of disinfectants if needed.


Healthy microbiome: The probiotics are good bacteria that colonize all surfaces for a reduced risk of infection, as proven by clinical trials.


With normal cleaning, it is almost impossible to reach all contact surfaces (furniture, floors, appliances, curtains, etc.) over and over again. In addition, a virus can survive on a contact surface for 8 hours and no cleaning program can clean all contact surfaces every hour.


That is why Breezo has developed an efficient and budget-friendly system that colonizes all contact surfaces continuously.

The system (no larger than a cordless telephone) can be placed in any office and can treat at least 50 m² of office space or sanitary room, using ultrasonic misting of probiotics. Larger models to be built in HVAC-systems, are also available.


It has been proven that the Corona COVID19 virus first infects the upper respiratory tract and sinuses. Making sure these areas also harbor a healthy microbiome will lower the risk of infection. Breezo products promote such a healthy microbiome by its probiotic mist, which is 100% natural and passed official OECD403 tests.


By means of paying attention to some prevention measures such as proper hygiene, one can already lower the risk of infection significantly.


Avoid being infected by others by keeping a distance and paying close attention to your hand hygiene and probiotic treatment of the room(s) you stay in.Nederlandstalige Versie


Met het uitbreken van het Corona COVID19-virus wereldwijd, krijgt Breezo veel vragen over de effectiviteit van haar probiotische luchtbehandelingsproducten.
Allereerst, geen enkel product ter wereld kan de directe overdracht van dit (of een ander) virus door aerosolen (kleine deeltjes bij niezen of hoesten) van persoon op persoon voorkomen. We moeten ons dus concentreren op de indirecte overdracht via handen, oppervlakken of objecten.


Breezo-producten bevatten probiotica voor verbeterde hygiëne en bescherming. Na het aanbrengen blijven de probiotica op het oppervlak (hard oppervlak, textiel, huid ...) om twee belangrijke voordelen te bieden:


Diepe reiniging: de probiotica produceren enzymen die organische vervuiling verteren (bijvoorbeeld biofilm) om het oppervlak microscopisch schoon te maken. De probiotica blijven meerdere dagen continu actief. Zo'n schoon oppervlak zal indien nodig ook de effectiviteit van desinfectiemiddelen verbeteren.


Gezond microbioom: de probiotica zijn goede bacteriën die alle oppervlakken koloniseren voor een verminderd risico op infectie, zoals bewezen door klinische proeven.


Bij normale reiniging is het bijna onmogelijk om alle contactoppervlakken (meubels, vloeren, apparaten, gordijnen, enz.) Steeds opnieuw te bereiken. Bovendien kan een virus op een contactoppervlak 8 uur overleven en geen enkel reinigingsprogramma kan elk contactoppervlak elk uur reinigen.


Daarom heeft Breezo een efficiënt en budgetvriendelijk systeem ontwikkeld dat alle contactoppervlakken continu koloniseert.


Het systeem (niet groter dan een draadloze telefoon) kan in elk kantoor worden geplaatst en kan ten minste 50 m² kantoorruimte of sanitaire ruimte behandelen met behulp van ultrasone verneveling van probiotica. Grotere modellen die in HVAC-systemen worden gebouwd, zijn ook beschikbaar.


Het is bewezen dat het Corona COVID19-virus eerst de bovenste luchtwegen en sinussen infecteert. Door ervoor te zorgen dat deze gebieden ook een gezond microbioom herbergen, wordt het risico op infectie verlaagd. Breezo-producten promoten zo'n gezond microbioom door de probiotische nevel, die 100% natuurlijk is en de officiële OECD403-tests heeft doorstaan.


Door aandacht te schenken aan sommige preventiemaatregelen zoals goede hygiëne, kan men het risico op infectie al aanzienlijk verlagen. Vermijd om geïnfecteerd te worden door afstand te houden en aandacht te schenken aan uw handhygiëne en probiotische behandeling van de kamer (s) waarin u verblijft.

bottom of page