top of page

Customer Testimonial Schoonmakerij

(Nederlandse versie onderaan)

Facility services provider De Schoonmakerij has a heart for people and the environment. The company tries to make its ecological footprint as small as possible, and encourages the use of environmentally friendly products. When there were problems with the air quality at the office in Ghent, they went looking for an environmentally friendly solution. Breezo offered the solution.


Breezo develops cost-effective and user- and nature-friendly solutions for improving air quality. In contrast to common solutions, its technology does not use chemicals nor does it kill bacteria. Instead, it introduces a completely harmless bio-organism into the air. This naturally reduces the excess of pathogens in the air.


The office of De Schoonmakerij was difficult to ventilate because of its elongated shape and windows that could not be opened. Moreover, there was no air ventilation system. As a result, the air felt heavy during the course of the day, which caused many employees to suffer from mild headaches, skin and eye irritation. Some also developed a dry throat or a stuffy nose. Simply opening the front door was not enough, if only because it became too cold. Then turning up the heating only made the air drier.


Improved situation

Breezo's experts checked the situation on site. They determined where the Breezo equipment could best be mounted to ensure optimal distribution throughout the building. This was followed by a four-week test phase. Employees were regularly asked to share their experiences in the form of questionnaires. After just three days, they indicated that the situation had improved. One of the employees, who has suffered from allergic reactions all her life, also said that she experienced fewer complaints.


Because of the good experiences, Breezo was asked to tackle another problem. In the basement of the building, located on the river quay, there was a persistent moisture problem, resulting in a musty smell. After Breezo installed a larger unit, the conditions there also improved significantly after two weeks.


Satisfied customer

De Schoonmakerij has been a satisfied customer for a year and a half now. They are completely taken care of: the periodic refilling and charging of the devices is done by Breezo. Any questions are answered immediately, but apart from a few questions about the meaning of status lights during the test phase, they never had any. With Breezo, they are assured of better air hygiene, less allergens, a lower risk of bacteria, mould or infections. The Schoonmakerij has an overall improved air quality.


"Because of Breezo we are much more aware of the importance of a healthy working environment. Their services have a noticeable effect on the daily well-being of our customers and employees."

Nederlanstalige versie:


Facilitaire dienstverlener De Schoonmakerij heeft hart voor mensen en milieu. Het bedrijf probeert haar ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken, en stimuleert het gebruik van milieuvriendelijke producten. Toen er op het kantoor in Gent problemen waren met de luchtkwaliteit, ging men dan ook op zoek naar een milieuvriendelijke oplossing. Breezo bood uitkomst.Breezo ontwikkelt kostenefficiënte en gebruiks- en natuurlijkvriendelijke oplossingen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. In tegenstelling tot gangbare andere oplossingen gebruikt de gepatenteerde technologie geen chemische stoffen en doodt deze geen bacteriën. In plaats daarvan brengt deze een compleet ongevaarlijk bio-organisme in de lucht. Dit vermindert het teveel aan pathogenen in de lucht op natuurlijke wijze.


Het kantoor van De Schoonmakerij was moeilijk door te luchten door de langwerpige vorm en ramen die niet open konden worden gezet. Bovendien was er geen luchtverversingssysteem. De lucht voelde daardoor in de loop van de dag zwaar, wat bij veel werknemers zorgde voor lichte hoofdpijn, huid- en oogirritatie. Een enkeling kreeg ook een droge keel, of een verstopte neus. Simpelweg de voordeur openzetten was niet afdoende, al was het maar omdat het daardoor te koud werd. Vervolgens de verwarming omhoog draaien, maakte de lucht alleen maar droger.


Verbeterde situatie

De experts van Breezo namen poolshoogte op locatie. Ze bepaalden waar de Breezo-apparatuur het beste bevestigd kon worden voor optimale verspreiding door het pand. Daarna begon een testfase van vier weken. Medewerkers werd daarbij regelmatig gevraagd, in de vorm van vragenlijsten, om hun ervaringen te delen. Al na drie dagen gaven zij via die weg aan dat de situatie verbeterd was. Ook één van de medewerkers, die haar leven lang al last heeft van allergische reacties, liet weten een stuk minder klachten te ervaren.


Vanwege de goede ervaringen werd Breezo gevraagd om ook een ander probleem te tackelen. In de kelder van het pand, dat zich aan de rivierkade bevindt, was last van een hardnekkig vochtprobleem, met een muffe geur tot gevolg. Nadat Breezo er een groter toestel had geplaatst, waren ook daar de omstandigheden na twee weken fors verbeterd.


Tevreden klant

De Schoonmakerij is inmiddels anderhalf jaar tevreden klant. Ze worden volledig ontzorgd: het periodiek bijvullen en opladen van de toestellen gebeurt door Breezo. Eventuele vragen worden direct beantwoord, maar die zijn, op enkele vragen over de betekenis van statuslampjes tijdens de testfase, niet voorgekomen. Met Breezo zijn ze verzekerd van betere luchthygiëne, minder allergenen, een kleinere risico op bacteriën, schimmel of infecties. De Schoonmakerij beschikt over een algeheel verbeterde luchtkwaliteit.


“Door Breezo zijn we ons veel bewuster van het belang van een gezonde werkomgeving. Hun diensten hebben een merkbaar effect op het dagelijks welbevinden van onze klanten en medewerkers.”
bottom of page